Klauzula informacyjna dla kontrahentów

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lentec Design Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych, maszyn oraz oprogramowania Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk NIP 5842729075 Nr.KRS: 0000458765

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora
b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
c. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
d. marketingu bezpośredniego, jeśli taką zgodę od Państwa otrzymaliśmy albo otrzymamy,
e. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),
f. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/są: firmy pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora współrealizujący zawarte z Państwem umowy, Biuro Rachunkowe realizujące obsługę księgową Administratora.

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy.

8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) ani udostępniane innym podmiotom niż podano w p. 3.